Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Među prvima u svijetu po broju promatranja promjenljivih zvijezda

   

U sklopu programa AAVSO s astronomske promatračnice u Plominskom Zagorju (Istra) izvršeno:

 

50.000 fotometrijskih opažanja zvijezda promjenljiva sjaja

 

Promjenljivih zvijezda ima izuzetno mnogo te ih je nemoguće sve obuhvatiti radom profesionalnih astronoma, stoga vizualna i CCD fotometrija u ovoj oblasti ima posebno velik značaj.

U najnovijem izdanju General Catalogue of Variable Star (GCVS) katalogizirano je 68.179 promjenljivih zvijezda, oko 14.800 promjenljivih uvršteno je u New Catalogue of Suspected Variable Stars (NSV). Samo pomrčinskih sustava ima nekoliko tisuća, a do sada su orbitalni i fizički parametri određeni za svega nekoliko stotina. Osim toga, mnoge zvijezde mijenjaju parametre (amplitudu i period promjene sjaja, oblik krivulje i sl.) pa ih je potrebno stalno motriti. U naše vrijeme razvijene su amaterske metode fotometrijskih opažanja, čijom se primjenom te organiziranim i kontinuiranim radom mogu postići rezultati znanstvene vrijednosti.

U sklopu programa najveće međunarodne udruge promatrača promjenljivih zvijezda – The American Association of Variable Star Observers AAVSO iz Cambridgea (MA), sa privatne astronomske promatračnice u Plominskom Zagorju u Istri, počevši od 1991. obavljaju se sustavna fotometrijska opažanja oko 800 promjenljivih zvijezda.

U ovome razdoblju izvršeno je i od stručne komisije AAVSO verificirano preko 50.000 vizualnih, fotoelektričnih i CCD fotometrijskih opažanja patuljastih nova tipa U Geminorum i SS Cygni, klasičnih i povratnih novih, promjenljivih tipa R CrB i BL Lac, mirida i nepravilnih promjenljivih.

Najveći uspjeh postignut je u posljednje dvije godine. Prema najnovijem izvješću AAVSO Headquarters - Cambridge u jednogodišnjem razdoblju od 1. listopada 2005. do 30. rujna 2006., u AAVSO međunarodnu bazu podataka (AAVSO International Database) uvršteno je 14.210 promatranja, čime je po broju promatranja Hrvatska - premda samo s jednim predstavnikom, nadmašila mnogo veće zemlje kao što su Rusija, Kina, Japan i mnoge druge! Da bi se stekao dojam koliko je to opsežan poduhvat spomenimo da je samo za sastavljanje izvješća o promatranjima bilo potrebno u računalo ukucati 1.250.680 znakova.

Po broju verificiranih vizualnih promatranja promjenljivih zvijezda ovo predstavlja rekord u svjetskim razmjerima. Ovaj opsežni promatrački rad pridonio je klasifikaciji nekih svemirskih objekata promjenljiva sjaja i potvrdi promjenljivosti opažene u nekih zvijezda. Dio fotometrijskih opažanja je izvršen u kampanji istovremenog promatranja sa Zemlje i NASA-inih satelita Chandra, Spitzer i Swift. Primjer suradnje promatrača AAVSO i NASA-e je promatranje povratne nove RS Ophiucus.

Na godišnjoj skupštini AAVSO 2010. godine autoru je uručena prigodna nagrada koja se dodjeljuje za 25.000 promatranja. Za 10.000 promatranja nagrada je dobivena u Torontu (Kanada) još 1999. godine.Nagrada za 50.000 promatranja autoru je dodjeljena 2013. godine.

Inače, AAVSO raspolaže jedinstvenom bazom podataka, najvećom u svijetu, koja se sastoji od 14 milijuna promatranja prikupljenih od 1911. godine do naših dana. Promatranja se obavljaju prema točno određenim pravilima za sve promatrače, kako bi u završnici sva prikupljena mjerenja mogla biti zajednički obrađena. Prije uvrštenja u International Database rezultati opažanja bivaju podvrgnuti strogoj provjeri.

Rezultati promatranja dostavljaju se središnjem uredu u Cambridgeu putem tjednih izvješća. Svaka nagla opažena promjena sjaja posebno zanimljivih promjenljivih odmah se dojavljuje kako bi se i drugi astronomi mogli što prije uključiti u praćenje neobične pojave.

Preliminarni rezultati mjerenja sjaja promjenljivih iz dopunskog programa koji čine nove, supernove i slabo izučene zvijezde, svakog mjeseca objavljuju se u publikaciji CVnet Circular i AAVSO Alert Notice. Primjerke ovih publikacija možete naći i na našim Internet stranicama.

Prigodom promatranja koriste se posebne karte širih područja promjenljivih koje izrađuje AAVSO, na kojima su označene standardne poredbene zvijezde. Većina dosadašnjih fotometrijskih opažanja iz Plominskog Zagorja učinjena je pomoću teleskopa Schmidt Cassegrain 203/2032 mm (Celestron 8), dok se za praćenje promjenljivih čiji se sjaj kreće između 15 i 17 magnitude povremeno koristi Schmidt-Cassegrain 356/3910 mm (Celestron 14) uz uporabu CCD kamere. Teleskopi su opremljeni digitalnim krugovima Advanced Astro Master od Celestrona, koji uvelike olakšavaju nalaženje promjenljivih zvijezda slaba sjaja. Lijepo vrijeme i kompjuterizacija teleskopa uvelike su doprinijeli ostvarenju iznimno dobrih promatračkih rezultata u ovoj i prošloj godini.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na AAVSO krivulji sjaja povratne nove RS Oph promatranja učinjena iz Plominskog Zagorja (FMR) označena su plavim kvadratićima.

 

Priznanje povodom 25.000 vizualnih promatranja za AAVSO dodjeljeno na godišnjoj skupštini 1999. u Toronutu (Kanada).

 
   

 

 
 

 
   

 

 

 
 

webmaster m. fonovic  Copyright © 2023 All rights reserved.

 
     
eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia